Anna Konwerska
Zobacz kursy
Trener biznesu i Międzynarodowy Coach International Coach Federation ACC. Przeprowadziła wiele godzin szkoleniowych, on the job treningu oraz ponad 1400 godz. biznes coachingu w zakresie podnoszenia efektywności sprzedaży w sektorze bankowym. Absolwentka szkoły Coaching Center z tytułem Coacha CoachWise. Akredytowany konsultant Facet5. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie ochrony środowiska, podyplomowego studium pedagogicznego oraz podyplomowego studium w zakresie Rachunkowości i Finansów.
Prowadzi szkolenia w zakresie umiejętności handlowych, technik sprzedaży, efektywnej komunikacji i profesjonalnej obsługi Klienta dla doradców bankowych oraz pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta. Podczas szkoleń koncentruje się na tworzeniu pozytywnych nawyków w sprzedaży i obsłudze klienta. Prowadzi coachingi dla pracowników firm w zespołach sprzedażowych, dzięki temu skutecznie podnosi ich efektywność pracy.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych korporacjach, gdzie zajmowała się szkoleniem doradców w strukturach sprzedażowych oraz obsługą Klientów. Aktywny trener biznesowy i akredytowany Coach ICF na poziomie ACC. Podczas szkoleń wykorzystuje indywidualne talenty i predyspozycje uczestników, które pomagają im w realizacji określonych celów. Wspiera rozwój osobisty specjalistów w zakresie podnoszenia efektywności sprzedaży, z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami interpersonalnymi niezbędnymi do efektywnego wykorzystywania obowiązków zawodowych taki jak: komunikacja w kontakcie z klientem, komunikacja wewnętrzna, praca w zespole, umiejętność pracy na celach.