dr Małgorzata Moszyńska
Zobacz kursy
Niekwestionowany autorytet w zakresie diagnozy Zespołu Aspergera i Autyzmu. Aktywny logopeda pracujący klinicznie. Specjalizuje się w pracy z pacjentami w różnym wieku w zakresie logopedii, terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki specjalnej. Obecnie prowadzi Zespół Diagnostyki Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dr Małgorzata ma ogromne doświadczenie i długofalowy kontakt z uczniami w terapii Zespołu Aspergera i Autyzmu oraz doskonały kontakt z radami pedagogicznymi, pracującymi z takimi uczniami. W zakresie terapii logopedycznej pracuje również z Pacjentem ortognatycznym oraz rozszczepowym w każdym wieku oraz dokonuje oceny klasyfikacyjnej do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest członkiem Zespołu specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Od 2005 roku prowadzi terapię logopedyczną, od 2000 diagnostykę i terapię autyzmu w placówkach służby zdrowia. W swojej pracy prowadzi pełną diagnostykę interdyscyplinarną oraz terapię w zakresie Całościowych Zaburzeń Rozwoju, Autyzmu oraz Zespołu Aspergera, uwzględniając między innymi elementy metody behawioralnej i elementy Metody Krakowskiej. Z pasją prowadzi zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów w każdym wieku, oferuje porady, konsultacje oraz zajęcia indywidualne.