WykładowcaAnna Konwerska
Cenazapytaj o cenę zł
Zapisz się

Adresaci

Szkolenie skierowane do pracowników Palcówek Finansowych zajmujących się sprzedażą produktów bankowych, którzy chcą podnosić swoje kompetencje sprzedażowe.

Wymagania

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników Placówek Finansowych i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności doradców Klienta w zakresie pozyskiwania Klienta przez telefon, efektywnego stosowania technik sprzedaży produktów bankowych przez telefon, rozwinięcie umiejętności dostosowania komunikacji do typów Klienta produktów oraz zasad przeprowadzenia rozmów z Klientem w sposób profesjonalny.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

Wie:

 • W jaki sposób powinna przebiegać profesjonalna rozmowa sprzedażowa z Klientem
  w celu ich pozyskania
 • Zna standardy w profesjonalnej obsługi Klienta w placówce finansowej
 • Po czym rozpoznać potrzeby i wymagania Klienta
 • Jakie są typologie Klientów i preferowany przez nich sposób obsługi
 • Jakie techniki zastosować w poszczególnych etapach rozmowy sprzedażowej
  z Klientem
 • W jaki sposób pokonać zastrzeżenia i zamykać sprzedaż

Umie:

 • Budować pozytywną atmosferę rozmowy od chwili jej rozpoczęcia do jej zakończenia
 • W sposób profesjonalny rozmawiać z Klientami w placówce finansowej, a dzięki temu podnosić efektywność sprzedaży oraz jakość obsługi Klienta,
 • budować relację biznesową i zdobywać zaufanie Klienta
 • skutecznie diagnozować potrzeby Klientów
 • budować skoncentrowaną na rozwiązaniach argumentację podczas rozmowy sprzedażowej
 • skutecznie mówić o produktach w sposób budzący zainteresowanie
 • zastosować w praktyce metody radzenia sobie z obiekcjami
 • stosować w praktyce techniki finalizowania i zamykania sprzedaży

Posiada zdolność:

 • kształtowania aktywnej postawy w stosunku do Klientów
 • komunikowania się odpowiednio z różnymi typami Klientów
 • wykorzystania w sposób świadomy osobistego potencjału społeczno – zawodowego

Metodyka

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Podstawowe treści dotyczące wiedzy przekazywane są w formie prezentacji, doskonalenie umiejętności odbywa się poprzez aktywne metody szkoleniowe tj.
– ćwiczenia zespołowe, w parach i indywidualne
– dyskusja moderowana
– symulacje grania roli (nagrania na dyktafon oraz nagrania na kamerę)
– case study (studium przypadku)

Program

1. Nawiązuj i buduj relację z Klientem

 • rola Doradcy Klienta
 • oczekiwania Klientów
 • oczekiwania instytucji dla której pracuje

2. Zaczaruj Klienta w trakcie rozmowy

 • Magia konwersacji – wiedza, która sprawi, że Twój rozmówca będzie czuł satysfakcję
  z rozmowy
 • Jakich unikać błędów w komunikacji
 • Wypowiedzi pułapki – czego unikać podczas rozmowy z Klientem

3. Dostosuj komunikat do rozmówcy – warsztat

 • Twój osobisty styl komunikacji z Klientem
 • Jak komunikować się z innymi by nawiązać relację biznesową

4. Warsztat sprzedażowy Doradcy Klienta:

 • Pierwsze wrażenie w rozmowie z Klientem możesz zrobić tylko raz
  .
 • Nie sprzedawaj od razu – warsztat badania potrzeb Klienta:
  • Aktywnie słuchaj
  • Skutecznie zadawaj pytania
 • Zaprezentuj produkt:
  • Język korzyści w prezentowaniu oferty
  • Model prezentacji oferty skoncentrowany na rozwiązaniach dla Klienta
 • Mieć ciastko i zjeść ciastko”, czyli jak sprzedać więcej produktów zaspokajających tą samą potrzebę oraz produkty dodatkowe – warsztat
  .
 • Pokonaj wątpliwości Klienta:
  • Czemu Klient ma obiekcje?
  • Rodzaje zastrzeżeń Klienta w placówce finansowej
  • Wypracowanie skutecznych rozwiązań przełamywania obiekcji Klienta – budowanie księgi pomysłów
 • Zamknij sprzedaż:
  • Sygnały zakupowe od Klienta – po czym poznasz, że Klient zainteresował się produktem
  • Techniki zamykania sprzedaży
  • Wyzwania, które stoją przy finalizacji sprzedaży produktów bankowych

5. Podsumowanie warsztatu

 


Szkolenie wyjazdowe dla grup/placówek/organizacji z terenu kraju: skontaktuj się z nami - przygotujemy ofertę pod Twoje oczekiwania.