WykładowcaMarcin Morawski
Czas trwania4 godzin dydaktycznych
CertyfikowanyTak
Cenazapytaj o cenę zł
Zapisz się

W Polsce SMOG jest istotnym problemem cywilizacyjnym i zdrowotnym. 

Jak wygląda problem smogu w Twoim mieście?

Dla kogo szkolenie SMOG – możesz działać inaczej?

 • Dla jednostek samorządowych odpowiedzialnych za wdrożenie działań antysmogowych, od których wymaga się koordynacji działań antysmogowych oraz  wsparcie straży miejskiej i punktów obsługi mieszkańców w zakresie edukacji.
 • Dla firm zainteresowanych wdrożeniem mechanizmów związanych z prowadzeniem proekologicznej działalności gospodarczej.

Cele szkolenia

 1. Dostarczenie uczestnikom sprawdzonych, aktualnych i praktycznych informacji na temat zanieczyszczenia powietrza i w szczególności smogu oraz wskazówek mówiących jak zachować się podczas incydentów smogowych.
 2. Podnoszenie świadomości mieszkańców w temacie zagrożeń wynikających ze smogu, eliminacja szkodliwych stereotypów jak również upowszechnianie i egzekwowanie dobrych wzorców postępowania jako kluczowe i realne elementy walki ze smogiem.
 3. Poznanie rzeczywistych przyczyn powstawania smogu, szkodliwych stereotypów z tym związanych oraz możliwych sposobów ograniczania smogu na poziomie gospodarstwa domowego i firm (także bezkosztowych).
 4. Poznanie szczegółów działania w ramach uchwały antysmogowej dla danego województwa wraz z terminami na dostosowanie instalacji grzewczych do jej wymogów.

Plan szkolenia:

I. Zagadnienia teoretyczne i stan faktyczny

 1. Specyfika: społeczna, prawna, ekonomiczna, energetyczna, urbanistyczna, budowlana, ubóstwo energetyczne
 2. Przyczyny powstawania smogu:
 3. Funkcjonujące stereotypy dotyczące:
  • termoizolacji
  • rodzajów paliw stałych i ich pozyskiwania
  • spalania odpadów
  • transportu
  • zgłaszania podejrzenia palenia śmieci służbom
  • konserwacji instalacji grzewczej – stan komina, czujniki, ryzyka zaniedbań
  • kominków i stylu życia

II. Zmniejszenie problemu smogu       

 1. Edukacja i komunikacja:
  • Typologia „smogotwórców”
  • Źródła informacji i aplikacje smogowe
 2. Właściwe stosowanie i przygotowanie paliw oraz szybkie środki zaradcze
 3. Palenie „od góry” – korzyści i kontrowersje
 4. Dobre praktyki w transporcie samochodowym – jak jeżdżąc zmniejszać smog
 5. Smog, a segregacja śmieci
 6. Oczyszczacze powietrza i maski: jak je wybierać, stosować i konserwować

III. Uchwały antysmogowe oraz działania lokalne i centralne        

 1. Szczegóły uchwały antysmogowej właściwej dla danego województwa
 2. Terminy i obowiązki dla mieszkańców województwa
 3. Zmiany na poziomie przepisów krajowych
 4. Polityka antysmogowa prowadzona przez JST:
  • Edukacja i komunikacja
  • Rozwiązania transportowe
  • Wsparcie dla mieszkańców
  • Popełniane błędy i najlepsze praktyki

Po szkoleniu zyskasz umiejętności

 • kształtowania aktywnej postawy antysmogowej
 • komunikowania się odpowiednio w zakresie podejmowania działań antysmogowych
 • wykorzystania w sposób świadomy osobistego potencjału społeczno – zawodowego

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • materiały dydaktyczne
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe

Forma szkolenia

Otwarte: Dla firm zainteresowanych podniesieniem wiedzy na temat zapobiegania zjawisku smogu oraz zmienić zachowania w swoim otoczeniu oraz eliminować kosztowne i nadmiernie obciążające środowisko błędy

Zamknięte: Szkolenie polecamy jednostkom samorządu terytorialnego, którym zależy na umiejętnym wykorzystaniu  wiedzy z zakresu działań antysmogowych.


Szkolenie wyjazdowe dla grup/placówek/organizacji z terenu kraju: skontaktuj się z nami - przygotujemy ofertę pod Twoje oczekiwania.