WykładowcaAnna Konwerska
CertyfikowanyTak
Cenado ustalenia zł
Zapisz się

Adresaci

Szkolenie skierowane do pracowników Palcówek Finansowych zajmujących się sprzedażą produktów bankowych, którzy chcą podnosić swoje kompetencje sprzedażowe.

Wymagania

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników Placówek Finansowych i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności doradców Klienta w zakresie pozyskiwania Klienta przez telefon, efektywnego stosowania technik sprzedaży produktów bankowych przez telefon, rozwinięcie umiejętności dostosowania komunikacji do typów Klienta produktów oraz zasad przeprowadzenia rozmów z Klienta w sposób profesjonalny.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik

Wie:

 • W jaki sposób powinna przebiegać profesjonalna rozmowa telefoniczna z Klientem
  w celu ich pozyskania
 • Jakie techniki zastosować w poszczególnych etapach telefonicznej rozmowy z Klientem
 • W jaki sposób pokonać zastrzeżenia i zamykać sprzedaż

Umie:

 • Budować pozytywna atmosferę rozmowy od chwili jej rozpoczęcia do jej zakończenia,
 • W sposób profesjonalny rozmawiać z Klientami przez telefon, a dzięki temu podnosić efektywność sprzedaży oraz jakość obsługi Klienta,
 • budować relację biznesową i zdobywać zaufania Klienta
 • diagnozować skutecznie potrzeby klientów
 • budować skuteczną argumentację podczas rozmowy telefonicznej
 • potrafi skutecznie mówić o produktach w sposób budzący zainteresowanie
 • zastosować w praktyce metody radzenia sobie z obiekcjami
 • potrafi stosować w praktyce techniki finalizowania i zamykania sprzedaży

Posiada zdolność:

 • kształtowania aktywnej postawy w stosunku do Klientów
 • komunikowania się odpowiednio z różnymi typami Klientów
 • wykorzystania w sposób świadomy osobistego potencjału społeczno – zawodowego

Metodyka

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową. Podstawowe treści dotyczące wiedzy przekazywane są w formie prezentacji, doskonalenie umiejętności odbywa się poprzez aktywne metody szkoleniowe tj.
– ćwiczenia zespołowe, w parach i indywidualne
– dyskusja moderowana
– symulacje grania roli (nagrania na dyktafon oraz nagrania na kamerę)
– case study (studium przypadku)

Program

 1. Nawiązanie i budowanie relacji z Klientem
 • rola Doradcy Klienta
 • oczekiwania Klientów
 • oczekiwania instytucji dla której pracuję
 1. Zaczaruj Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej
  • Magia konwersacji – wiedza, która sprawi, że Twój rozmówca będzie czuł satysfakcję z rozmowy
  • Jakich unikać błędów w komunikacji
  • Wypowiedzi pułapki – czego unikać podczas rozmowy telefonicznej z Klientem
 2. ABC Telemarketera – step by step rozmowy telesprzedażowej
  • Przed rozmową – przygotowanie do telefonicznej rozmowy sprzedażowej
  • Wyznaczanie celów rozmowy telefonicznej rozmowy sprzedażowej
  • Pierwsze wrażenie w rozmowie telefonicznej możesz zrobić tylko raz
  • Pytaj i słuchaj – techniki aktywnego zadawania pytań i słuchania
  • Mów językiem korzyści – prezentacja produktu oparta na potrzebach Klienta
   i języku korzyści
  • Pokonaj wątpliwości Klienta – sposoby przełamywania obiekcji Klienta
  • Zamknij sprzedaż – techniki zamykania sprzedaży
 3. Sygnały zakupowe od Klienta – po czym poznasz, że Klient zainteresował
  się produktem
 4. „Mieć ciastko i zjeść ciastko”, czyli jak radzić sobie w trudnych rozmowach telefonicznych z Klientem
 5. Jakiego Klienta możesz spotkać w swojej pracy – typy Klientów
 6. Dostosuj komunikat do rozmówcy – warsztat
 7. Podsumowanie warsztatu

Szkolenie wyjazdowe dla grup/placówek/organizacji z terenu kraju: skontaktuj się z nami - przygotujemy ofertę pod Twoje oczekiwania.