+48 531 019 432
kontakt@agileschool.pl

DOFINANSOWANIA

Regionalne programy operacyjne

Dofinansowaniem w ramach RPO objęte są następujące usługi, zwane Usługami Rozwojowymi:

 • Usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning)
 • Usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitację, coaching)
 • Usługi jednorazowe (egzamin)
AgileSchool spełnia wszystkie kryteria, by szkolenia były dofinansowane do 80 % przez Fundusze Europejskie:
 • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • certyfikat jakości świadczonych usług SUS 2.0
 • uznawany na terenie całego kraju wpis do Bazy Usług Rozwojowych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z możliwością świadczenia usług szkoleniowych dofinansowanych z EFS

Przedsiębiorca sam może wskazać usługę, która odpowiada jego potrzebom.  Aby usługa rozwojowa mogła zostać dofinansowana musi zostać wybrana z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na usługi zamieszczone w BUR mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach  RPO, którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

Konieczna jest rejestracja w bazie i w ten sposób dokonanie zakupu usługi.

Chcesz skorzystać ze szkoleń w ramach RPO? Wykonaj następujące kroki:
 1. Wybierz szkolenie z bazy usług rozwojowych na stronie PARP
 2. Znajdź i skontaktuj się z operatorem usług rozwojowych w swoim województwie. Po weryfikacji u operatora zapisz się na nasze szkolenie przez BUR
 3. Weź udział w szkoleniu i oceń je!
 4.  Rozlicz usługę z operatorem. Dofinansowanie może wynieść do 80% ceny usługi rozwojowej.

Proces ubiegania się o dofinansowanie najlepiej rozpocząć nie później niż sześć tygodni przed terminem szkolenia. Dokładne procedury zależą od poszczególnych województw.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach dofinansowania w Twoim województwie? Kliknij i sprawdź:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego,
 • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Chcesz się dowiedzieć, w jakim kierunku możesz się szkolić w ramach środków z KFS?

Sprawdź listę zawodów deficytowych w Twoim regionie

W Gdańsku oraz w wielu innych powiatach na liście zawodów deficytowych w roku 2018 znalazły się m.in:

Realizując kształcenie w powyższych zawodach deficytowych możliwe jest sfinansowanie kosztów kształcenia, następujących szkoleń organizowanych przez AgileSchool:

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PRACY HANDLOWCA (PRAKTYCZNE WARSZTATY)

TECHNIKI TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Z ELEMENTAMI TECHNIK SPRZEDAŻY

PRACOWNIK INFOLINII – TECHNIKI SPRZEDAŻY I OBSŁUGI PRZEZ TELEFON ORAZ EMAIL

TECHNIKI OBSŁUGI KLIENTA W REJESTRACJI I RECEPCJI

TECHNIKI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

 

 

 

 

 

 

 

Planowane nabory wniosków w Gdańsku: 16-18.04.2018, 4-8.06.2018, 17-21.09.2018 (rezerwa KFS).

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! Dostarczymy Ci dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.