+48 531 019 432
kontakt@agileschool.pl

Blog Agileschool

Jak uczą się osoby dorosłe?

Najszybciej i najsprawniej dorośli uczą się tego, co wydaje się im celowe, pożyteczne i przydatne.
• muszą wiedzieć, dlaczego potrzebują się uczyć (jaki jest cel nauki),
• chcą i potrzebują uczyć się przez doświadczenie,
• podchodzą do uczenia jak do rozwiązywania problemów,
• uczą się najlepiej wtedy, gdy temat jest dla nich wartością bezpośrednią.