+48 531 019 432
kontakt@agileschool.pl

Szkolenia

Sprawdź nasze szkolenia

Poznaj nasze metody szkoleniowe:

„On the job training” – czyli szkolenie na stanowisku pracy

Ta forma szkolenia jest dedykowana dla pracowników w ich miejscu pracy, dzięki temu modelowi pracy zyskasz:

 • Indywidualne podejście szkoleniowe dla Twojego pracownika skoncentrowane na rozwiązaniach
 • Nie tracisz pracownika z miejsca pracy – jednocześnie pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki i podnosił kwalifikacje przy doświadczonym trenerze
 • Bezpośrednią i natychmiastową weryfikację efektów podczas szkolenia
 • Twoi pracownicy będą pracowali z doświadczonym trenerem
 • Dzięki wprowadzanym zmianom w obsłudze Klienta i sprzedaży przez Twoich pracowników szybko zauważysz wzrost efektywności sprzedaży.

Coaching

jest procesem  mającym na celu pomóc ludziom w osiąganiu efektywniejszych wyników swoich działań. Celem coachingu jest wspieranie ludzi w procesie ich uczenia, po to by mogli maksymalizować swój potencjał, doskonalić umiejętności, ulepszać swoje działania i stać się takimi, jakimi chcą być (Parsloe, Wray, 2003).

 • Coach indywidualnie współpracuje z pracownikiem, dzięki temu tempo rozwoju jest dopasowane pod możliwości osoby coachowanej
 • rozwijane są umiejętności, które zwiększą efektywność pracy osoby coachowanej
 • pracownik bierze odpowiedzialność za swój rozwój

Szkolenie otwarte

 • są dedykowane do określonej grupy docelowej
 • uczestniczą pracownicy różnych firm, z różnych branż
 • uczestnicy z różnych firm i branż wymieniają się doświadczeniami i uczą się nawzajem
 • uczestnicy realizują ogólny cel szkolenia oraz zagadnienia merytoryczne

Szkolenia zamknięte

Dla firm, którym zależy na dopasowaniu optymalnych technik sprzedaży do ich biznesu. Dla najlepszego dopasowania szkolenia do profilu działalności i specyfiki produktowej – przed rozpoczęciem szkolenia zapewniamy bezpłatny audyt profilu klienta.

Metodyka

Nasze szkolenia są prowadzone metodą warsztatową. Podstawowe treści dotyczące wiedzy przekazywane są w formie prezentacji, doskonalenie umiejętności odbywa się poprzez aktywne metody szkoleniowe tj.

 • ćwiczenia zespołowe, w parach i indywidualne
 • dyskusja moderowana
 • symulacje grania roli (nagrania na dyktafon oraz nagrania na kamerę)
 • case study (studium przypadku)